کارنامه درخشان دوران دفاع مقدس از تابناک‌ترین مواریث اسلامی است