تکرار کابوس رامین در ترکیب تهاجمى برانکو؛/ ترکیب پرسپولیس برابر سپاهان مشخص شد

برانکو ایوانکوویچ ساعاتى مانده به دیدار حساس تیمش برابر سپاهان ترکیب ١١ نفره تیمش را مشخص کرد.