ترکیب فولاد برابر گسترش اعلام شد

نعیم سعداوی ترکیب تیمش برای دیدار با گسترش فولاد را اعلام کرد.