ترکیب گسترش برای دیدار با قرمزهای خوزستان

فراز کمالوند ترکیب تیمش را برای دیدار با فولاد خوزستان را اعلام کرد.