اعلام برنامه افتتاحیه جشنواره فیلم «مقاومت»

محسن رضایی و عبدالعلی علی عسکری در افتتاحیه جشنواره فیلم مقاومت سخنرانی می کنند.