آماده سازی شبکه کودک «هدهد» برای پخش در ایام محرم

شبکه کودک و نوجوان «هد هد» از امروز با تولید برنامه‌های مختلف به ساعت پخش برنامه‌های خود اضافه کرده است.