سقوط بالگرد اورژانس در آمل یک مصدوم و یک شهید بر جا گذاشت