فرود بمب‌افکن امریکایی در کره جنوبی

یک فروند بمب‌افکن استراتژیک ارتش آمریکا در نمایشی قدرت، در کرۀ جنوبی به زمین نشسته‌ است.