اسرائیلی‌ها دختر نوجوان فلسطینی را زخمی کردند

اسرائیلی‌ها یک دختر فلسطینی ۱۴ ساله را هدف گلوله قرار دادند و زخمی کردند.