ژاک شیراک مرده است؟

برخی گزارش‌ها از این حکایت دارد که ژاک شیراک، رئیس جمهور پیشین فرانسه، در گذشته است ولی خانواده وی این خبر را تکذیب کرده‌اند.