حمله تظاهرکنندگان خشمگین به خودرو پلیس در کارولینای شمالی

حمله تظاهرکنندگان خشمگین به خودرو پلیس در شهر شارلوت در ایالت کارولینای شمالی آمریکا باعث نگرانی مقامات محلی شده است.