حمله تظاهرکنندگان خشمگین به خودرو پلیس در کارولینای شمالی