روزهای سخت دانش‌آموزان بحرینی در محاصره زرهپوش‌ها

در میان انبوه ماشین‌ها و خودروهای زرهپوش در خیابان‌های الدراز بحرین، کودکانی را می‌بینید که از انتظار برای رسیدن سرویس‌های مدرسه خسته شده و کیف‌های سنگین خود را برداشته و برای رسیدن به کلاس درس در خیابان‌ها به راه افتاده‌اند.