با آل‌سعود وارد جنگ نمی‌شویم چون سیاست ما سیاست صبر و تحمل است