پرونده بابک زنجانی کوه یخی فسادیست که تنها بخش کوچکی از آن آب شده

به گزارش ایران خبر، به نقل از دادستانی تهران، در این جلسه که معاونان دادستان، سرپرستان نواحی، سرپرستان دوایر نظارت و دادیاران دفاع از کیفرخواست دادسرای تهران حضور داشتند، جعفری دولت­‌آبادی ضمن تبریک عید سعید غدیر به ادعاهای اخیر بابک زنجانی متهم پرونده فساد کلان اقتصادی اشاره کرد و با تاکید بر این که در […]