اپراتور T-Mobile شبکه ۵G با سرعت ۱۲ گیگابیت بر ثانیه را با موفقیت آزمود