آموزش و پرورش، کانون خلق دنیای آینده/ جشن شکوفه ها با حضور دانش آموزان سال اولی برگزار شد