برگزاری آئین تجلیل از برترین های کارکنان دولت در مسابقه دقایقی با قرآن