آمریکا درصدد ارسال مستقیم سلاح به کُردهای سوریه است