رکورد حضور در ال‌کلاسیکوی ایران به نام نویدکیا؛/ نویدکیا آماده بیست‌‌وهفتمین حضور در ال‌کلاسیکو