گزارش:/ مسی، آماده تر از همیشه مقابل اتلتیکو

لئو مسی در یکی از بهترین مقاطع دوران فوتبالش قرار دارد و امشب بی شک بزرگترین تهدید برای اتلتیکو مادرید خواهد بود.