ثبت‌نام پزشکان داوطلب خدمت رسانی به زائران حسینی در اربعین؛ تا پنجم مهر