طلایی: در ادامه راه از تجربیات خادم استفاده خواهم کرد/ اولویت حضور در تیم ملی شرکت در انتخابی است

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: هفته آینده جلسه‌ای را در مورد انتخاب کادر فنی با شورای فنی تیم‌های ملی کشتی خواهم داشت، و پس از آن برنامه‌های ما آغاز خواهد شد.