ترکیب پرسپولیس برای بازی با سپاهان مشخص شد

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس برای بازی امروز مقابل سپاهان از سوی سرمربی این تیم مشخص شد.