سفر ملی پوشان کاراته به ژاپن لغو شد

با تصمیم کادرفنی، سفر تیم ملی کاراته به مسابقات کاراته وان ژاپن لغو شد.