شرایط زندگی سیاهپوستان آمریکا از نگاه ترامپ

نامزد جمهوریخواهان آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری برای بی‌اثر کردن تبلیغات رقیب خود برای جذب آرای سیاه‌پوستان، مدعی شد که این بخش از جمعیت ایالات متحده در بدترین شرایط ممکن هستند.