اوباما درصدد ارسال مستقیم تسلیحات به کُردهای سوری است