حفظ امنیت کودکان با نظارت بر روی اپلیکیشن‌های آنها

تلفن‌‌های هوشمند و تبلت‌‌ها عمدتا برای کودکان به عنوان کنسول‌‌های بازی به کار برده می‌‌شوند. در حالی که صد‌‌ها هزار بازی برای انتخاب وجود دارد، اما همه آن‌‌ها برای کودکان مناسب نیستند. برخی از آن‌‌ها شامل صحنه‌‌های بد مثل خشونت و یا فحاشی و غیره هستند. برای کودکان تنها بازی‌‌ها نیستند که ممکن است خطرآفرین […]