روحانی: هیچ مانعی برای توسعه روابط تهران و پاریس وجود ندارد/ اولاند: باید از فرصت برجام برای توسعه هر چه بیشتر روابط بهره گرفت

روسای ایران و فرانسه، بر اجرای دقیق و کامل مفاد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تاکید کردند.