بازی را یک بر صفر به سود حریف آغاز کردیم/ کاظمی: پنالتی تراکتور، اشتباه داور بود