سامسونگ تا زمان پس دادن گلکسی نوت ۷ معیوب به کاربران هشدار نرم افزاری خواهد داد

آپدیت جدید نرم افزاری گلکسی نوت ۷ تا زمان پس ندادن گوشی معیوب به کاربران هشدار خواهد فرستاد.