آلمان برای میانجیگری در مناقشه قره‌باغ اعلام آمادگی کرد