نیروهای عراقی در یک کیلومتری مرکز «الشرقاط»/ چندین روستا آزاد شد

نیروهای عراقی توانستند با آزادسازی چند روستا خود را به جنوب شهر «الشرقاط» آخرین پایگاه داعش در استان صلاح‌الدین برسانند.