وزیر دفاع ترکیه احتمال حضور نیروی زمینی در سوریه را رد کرد

وزیر دفاع ترکیه با رد احتمال شرکت کردن نیروی زمینی کشورش در عملیات ضد تروریستی در شمال سوریه، تاکید کرد ارتش آزاد سوریه بجای پیاده‌نظام ترکیه، ماموریت پاکسازی داعش را انجام می‌دهد.