کره شمالی در حال تقویت قابلیت‌های موشکی حمله به آمریکا است

ژنرال ارشد آمریکا نسبت به رشد توان نظامی به ویژه توان موشکی کره شمالی در ضربه زدن به آمریکا ابراز نگرانی کرده است.