ادعای بیلد/ لواندوفسکی در آستانه تمدید قرارداد با بایرن