تساوی فولادی ها در تبریز؛/ گزارش زنده؛ گسترش ۰ – فولاد خوزستان ۰

نیمه اول بازی سرد و بی روح دو تیم گسترش فولاد و فولاد خوزستان با تساوی بدون گل به پایان رسید.