ترزامی: مردم باید به عملکرد خارق‌العاده نظامیان انگلیسی افتخار کنند

نخست وزیر انگلیس گفت به عملکرد نظامیان این کشور در همه جای جهان افتخار می‌کند و جلوی «سو‌ءاستفاده» از سیستم بررسی اتهامات نیروهای این کشور علیه غیرنظامیان عراقی را می‌گیرد.