ترزامی: مردم باید به عملکرد خارق‌العاده نظامیان انگلیسی افتخار کنند