نشست استانی حزب اعتدال و توسعه برگزار می‌‌شود

نشست استانی حزب اعتدال و توسعه ۸ مهرماه در تهران برگزار می‌‌شود.