برنامه های تیم ملی فوتبال ایران تشریح شد

رئیس سازمان تیم های ملی فدراسیون فوتبال برنامه های در نظر گرفته شده برای این تیم به منظور برگزاری دیدار با ازبکستان و کره جنوبی را تشریح کرد.