آلمان برای میانجیگری در مناقشه «قره‌ باغ» اعلام آمادگی کرد

رئیس جمهور آلمان در پیامی به همتای ارمنستانی خود، آمادگی برلین برای میانجیگری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در حل مناقشه قره باغ را اعلام کرد.