چه کسانی می توانند واکسن آنفلوآنزا بزنند؟

با شروع فصل سرما و شیوع آنفلوآنزا بهتراست که افراد واجد شرایط تا زمان طلایی از دست نرفته واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند.