پای عالیشاه به گلزنی باز شد/ گزارش زنده؛ سپاهان ۱ – پرسپولیس ۱