سامسونگ پرظرفیت ترین حافظه‌های پر سرعت SSD جهان را با نام ۹۶۰Pro و ۹۶۰Evo رونمایی کرد

سامسونگ حافظه‌های SSD جدید خود را با نام ۹۶۰Pro و ۹۶۰Evo رونمایی کرد که پرظرفیت‌ترین حافظه‌های SSD پرسرعت بازار هستند.