تقدیر از پدران شهدا/ عکس یادگاری برانکو با ویسی و محرم