برخورداری از تمام ظرفیت‌های دریایی، نیاز و ضرورت توسعه کشور است

اعضای هیأت عامل مدیران دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی به مناسبت هفته ملی دریانوردی با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دیدار و گفت‌وگو کردند.