مجوز فروش هواپیما به ایران بالاخره صادر شد!

یک مقام “مطلع” شرکت ایرباس از صدور مجوز برای تامین مالی فروش هواپیماهای مسافربری به ایران خبر داد.