تاکید بر ضرورت تصویب نهایی و اجرایی شدن موافقتنامه‌های انتقال محکومان بین ایران و مالزی

معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه با اشاره به وجود بیش از ۲۰۰ زندانی ایرانی در مالزی بر ضرورت تصویب نهایی و اجرایی شدن موافقتنامه‌های انتقال محکومان، استرداد مجرمان و معاضدت قضایی بین دو کشور تاکید کرد.