پاتو در مصاحبه با آ.اس:/ گل هایم به رئال در برنابئو، فراموش‌ نشدنی هستند